ขอคืนภาษีรถยนต์คันแรก
สามารถคืนเงินโครงการรถยนต์คันแรก ล็อตแรกภายใน1 ตุลาคมนี้ โดยจะแบ่งจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง ในทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดือน ตามรายชื่อที่ได้รับจากกรมสรรพสามิต
2012-09-11
กรมสรรพสามิต ชี้แจงการคืนเงินรถยนต์คันแรก ระบุกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ยื่นคำขอใช้สิทธิเมื่อครอบครองรถยนต์ครบ 1 ปี โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
2012-08-30
การคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก 1. เงื่อนไขการได้รับคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก 1.1 เป็นรถยนต์คันแรกที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 1.2 เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1,000,000 บาท/คัน
2012-04-26
นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาล คาดว่าจะมีผู้ขอใช้สิทธิเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันกว่า 1 หมื่นราย ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงจะนำเรื่องขอขยายระยะเวลาโครงการ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ช่วงเดือนพฤษภาคม หลังจากได้รับข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการส่งมอบรถยนต์อาจไม่ทันตามเวลา 31 ธันวาคม ปีนี้ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ
2012-04-11