คืนเงินรถคันแรก
ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงคืนเงินภาษีให้กับรถคันแรก สำหรับคนที่ครองรถมาเป็นเวลา 1 ปี เราสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ง่ายๆ
2013-05-29
กรมสรรพสามิตได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนจากโครงการรถคันแรก ในรอบวันที่ 1 ตุลาคม 2555 จำนวนการคืนเงินรถคันแรก 47 ราย คิดเป็นเงินกว่า 3,500,000 บาท
2012-10-03