น้ำฉีดกระจก
ก่อนเข้าฤดูฝนควรดูแล ชุดที่ปัดน้ำฝน ซึ่งประกอบด้วย น้ำฉีดกระจก ควรตรวจสอบและเติมให้เต็มอยู่เสมอ จากนั้นให้ทำความสะอาดใบปัดด้วยฟองน้ำหรือผ้าชุบน้ำ ทดลองฉีดน้ำฉีดกระจกหน้า
2012-05-18